Om Nye Høyder

 

Nye Høyder er organisert i forhold til sine virksomhetsområder:

 • Organisasjons- og lederutvikling
 • Profesjonell bistand ved rekruttering
 • Arena for nettverk - gjennom å arrangere turer for bedrifter og privatpersoner.


Nye Høyder ble etablert i 2005 med hovedfokus på organisasjon- og lederutviklingsprogram. Fra starten av har vårt fokus alltid vært varige adferdsendringer i de prosesser vi har gjennomført for våre kunder. Fokus har vært på å forsterke og finne den gode vanen som har skapt resultater og en kultur for kontinuerlig forbedring hos våre kunder. 

I 2017 har vi forsterket vår faglige plattform innenfor organisasjon- og lederutvikling med partnerskap i fagnettverket Marshmallow Group, (www.marshmallow.noslik at våre kunder skal være trygge på at vi til en hver tid er oppdatert på at den kunnskap og kompetanse som vi tilbyr skaper de resultater våre kunder forventer. 

Gjennom partnerskap med Svein Gunnar Bergvin, samt egen kompetanse på rekruttering i Nye Høyder så er dette også blitt en naturlig del av en dialog med våre kunder. Gjennom endringsprosesser kommer vi tett på organisasjonen og kulturen i en bedrift, noe som er avgjørende for å få innblikk i samt forstå, når man skal finne nye dyktige medarbeidere til en organisasjon.

Våre kunder utfordret oss til å skape en arena for fysisk utfoldelse og teamutvikling. I denne sammenheng ble Arena for Nettverk skapt. Frem til nå har Arena for Nettverk fått flere faste destinasjoner som både bedrifter og private stadig benytter og kommer tilbake til. 

 

Våre verdier kan sammenfattes i 3 bokstaver - ARN:

Ansvarlig

 • Konfidensialitet

 • Holder det vi lover

Respekt

 • Virksomheters ulikhet

 • Menneskers ulikheter og rolle

 • Alle har verdi

Nysgjerrig

 • Spørrende

 • Initiativ

 • Interessert

 

Verdiene kan i overført betydning tolkes som «arnestedet» - der hvor alt starter..

 

 

Kontorer:

 • Trondheim: Falkenborgveien 9, Sirkus Shopping,  7044 Trondheim