Hvordan skape en kultur for utvikling ?

Hvor ligger det største forbedringspotensialet i din virksomhet? De fleste virksomheter kan godt identifisere hvilke enheter som gjør det særlig godt på valgte prestasjons-/måleparametre (KPI'er). Utfordringen består i å sikre at alle prestasjonsenheter yter sitt beste på en slik måte at summen for bedriften blir bedre enn i dag.
Er kulturen i din organisasjon utpreget "utviklende" eller "gjør vi som før"...? Forskning viser at organisasjoner/bedrifter/team som har en utpreget "utviklende kultur" har 49% sannsynlighet for å være mer innovativ gjennom at medarbeiderne er mer ideskapende og tør å gjøre feil men lærer av sine feil. Man har skapt en lærende organisasjon !

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan maksimere din bedrifts ressurser.