Rekruttering - vi hjelper deg med "den riktige" medarbeideren

I Nye høyder har vi erfaring med å rekruttere de rette menneskene til faste stillinger. Vi ønsker å gi våre kunder gode råd slik at de kan spare både tid og penger. At riktig person ansettes betyr mye for oppdragsgiver og for kandidaten selv.

Du bestemmer selv hvor stor del av prosessen du ønsker hjelp til. Vi kan gjennomføre hele eller deler av ansettelsesprosessen for deg. Noen kunder ønsker at vi skal gjøre alt fra annonsering, screening, utvelgelse og intervju, mens andre kun ønsker at vi skal kvalitetssikre aktuelle kandidater.

Vi er opptatt av å følge bransjens etiske retningslinjer for å sørge for at alle parter har en god opplevelse. Det skal være trygt og sikkert å samarbeide med oss.

Våre verdier skal gjenspeile hvordan vi ønsker å jobbe samt fremstå for våre kunder og kan sammenfattes i 3 bokstaver - ARN

 

Ansvarlig

  • Konfidensialitet

  • Holder det vi lover

Respekt

  • Virksomheters ulikhet

  • Menneskers ulikheter og rolle

  • Alle har verdi

Nysgjerrig

  • Spørrende

  • Initiativ

  • Interessert

 

Verdiene kan i overført betydning tolkes som «arnestedet» - der hvor alt starter..