Kontakt

Våre medarbeidere

Ketil S. Jansen

Ketil S. Jansen

Seniorkonsulent ketil@nyehoyder.no +47 479 32 100

Bakgrunn

Ketil har over 25 års ledererfaring på ulike ledernivå, de siste 18 år som adm.direktør i ulike bransjer fra IT, bilbransjen samt luftfart. Han har gjennomført mange endrings- og forbedringsprosesser i de bedriftene han har vært engasjert i. Dette har vært fra evaluering og innføring av CRM-systemer til strategisk forretningsutvikling og implementering samt organisasjonsendringer og -utvikling for å skape bedre kundeopplevelser og økt lønnsomhet. Ketil har blant annet 10 års fartstid i Toyota-systemet med god innsikt i kulturplattformen «The Toyota Way» og tilhørende modeller for kontinuerlig forbedring. Ketil er sertifisert på analyseverktøyet OPQ 32 som benyttes av kjente rekrutteringsselskaper. Han har lang styreerfaring både som styreleder og –medlem.

Ketil er utdannet Bedriftsøkonom fra BI.

 

Kompetanse

  • Lang operativ kompetanse – målstyring og oppfølging, lagbygging
  • Utvikle «Visjon, Verdier, Mål, Strategi og Tiltaksplaner»
  • Strategiimplementering
  • Forretningsutvikling
  • Kulturbygging og organisasjonsutvikling
  • Salgsledelse og coaching
  • Prosjektledelse
  • Rekruttering
  • Styrearbeid