Å finne den medarbeideren som sikrer utvikling av din organisasjon best - det er utfordringen !

Hva er mest avgjørende - faglige kvalifikasjoner eller personlige egenskaper ? Dette er et viktig spørsmål å avklare før du starter rekrutteringsprosessen. De aller fleste som har ansvar for rekruttering av nye kolleger starter ofte med å beskrive hvilke oppgaver som skal løses og hvilke egenskaper man da ser etter hos den riktige kandidaten. Men - om man starter med hvilken adferd man tror skaper de resultatene man er på jakt etter, for så å beskrive hverdagen for den jobben man skal besette ? Vi tror det er en bedre inngang til å søke den riktige personen, selvsagt at man dekker en viss faglig forståelse. I noen stillinger søker man selvsagt etter spisskompetansen, men selv da er adferd og sosiale ferdigheter viktige parametere.
Har du sikret at den du velger - faktisk har de papirene som er lagt fram ? Vi sikrer alltid gjennom referanser og annen kvalitetssjekk - at din foretrukne kandidat er den den sier den er, har de papirene som er lagt frem og har den karrieren som er beskrevet. Det er alltid sagt - at den dyreste investeringen du gjør, er å ansette feil. Hvorfor det, jo fordi du har hatt kostnader på ansettelse, lav produksjon den første tiden og om du ikke har ivaretatt ditt arbeidsgiveransvar med jevnlige avstemminger av ønsket utvikling for prøvetiden er ferdig - så er det krevende å avvikle et arbeidsforhold, som det skal også være. Vi tilbyr deg jevnlig avtalt oppfølging frem til prøvetiden er ove, for å sikre deg at du har fått den riktige kandidaten.