Lars Christian Engen

Lars Christian Engen Daglig leder/partner lars@nyehoyder.no +47 900 70 726

Bakgrunn

Lars Christian er også én av gründerne bak Nye Høyder AS. Lars Christian har ledet flere store leder- og prestasjonsutviklingsprosjekter innen eiendomsmegler-, bank- og varehandelbransjen. Han har arbeidet 20 år i Forsvaret og hatt flere lederstillinger der, bl.a. som personalsjef.
Lars Christian er utdannet cand. polit. fra NTNU, med hovedfag i idrettsvitenskap. Han er også utdannet bedriftsøkonom fra BI og har befalsutdanning fra Befalskolen for infanteriet i Trøndelag.

Kompetanse

  • Organisasjons-, leder- og selgerutvikling
  • Coaching  og mentoring av ledere
  • Design av forbedringsprosesser og utvikling av prestasjonsmiljøer med målbare effekter på virksomhetens økonomiske resultater, arbeidsresultater og omdømme.
  • Gevinstrealisering
  • Trening og fysisk aktivitet